Evaluasi Jabatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Nama Jabatan Nilai Jabatan Kelas Jabatan
1 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Eselon ll A 0 14
2 Perencana Ahli Madya - Ahli Madya 0 12
3 JF Administrator Data Base KePendudukan Ahli Madya - Ahli Madya 0 11
4 JF Administrator Data Base KePendudukan Ahli Madya - Ahli Madya 0 11
5 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Eselon III B 0 11
6 Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan - Eselon III B 0 11
7 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Eselon III B 0 11
8 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil - Eselon III B 0 11
9 Sekretaris - Eselon III A 0 12
10 JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda - Ahli Muda 0 9
11 JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda - Ahli Muda 0 9
12 JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda - Ahli Muda 0 9
13 Kepala Sub Bagian Keuangan - Eselon lV A 0 9
14 JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda - Ahli Muda 0 9
15 JF Administrator Data Base Kependudukan Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 8
16 JF Administrator Data Base Kependudukan Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 8
17 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum - Eselon lV A 0 9
18 JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia - Penyelia 0 8
19 JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia - Penyelia 0 8
20 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 7
21 Pranata Komputer Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 8
22 JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir - Mahir 0 7
23 JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir - Mahir 0 7
24 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 7
25 JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil - Terampil 0 6
26 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 7
27 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 5
28 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 6
29 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 6
30 JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil - Terampil 0 6
31 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 5
32 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 5
33 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 7
34 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 6
35 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 6
36 Perencana Ahli Muda - Ahli Muda 0 10
37 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 5
38 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 5
39 Perencana Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 9
40 Pranata Komputer Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 8
41 JF Arsiparis - Mahir 0 7
42 Pranata Komputer - Terampil 0 6
43 JF Arsiparis - Terampil 0 6
44 JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 8
45 JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda - Ahli Muda 0 9